Home - Hydroforming.net
Hydroforming.net    
  English Start Page <- Back - Deutsche Start Seite <- Zurück       All rights reserved. © Hydroforming.net by Boerries Burkhardt .

 

  SE 2001-05-04 | ^^^^

En nyckel för framtida produktutveckling

AP&T inviger R&D Center i Lagan med unik press för hydroformning

Claes Bernelf
(AP&T AB)

AP&T invigde den 3 maj sitt nya R&D Center i Lagan. Centret är ett forsknings- och utvecklingscenter för företagets kunder. Dessa kan lägga sin produktutveckling här, från idéstadiet till dess att detaljen är satt i produktion.

I centret återfinns bland annat norra Europas hittills enda press för hydroformning, byggd med AP&T:s unika modulsystem och med presskrafter upp till 100.000 kN (10.000 ton).

I forskningscentret finns nu en stor möjlighet för den rör- och plåtformande industrin att testa denna teknologi, som vinner terräng inom bland annat bilindustrin.

AP&T står för Automation, Presses & Tooling, och namnet talar tydligt om vilka företagets tre huvudområden är. Företaget har som affärsidé att vara "En Ansvarig Partner" och förse den rör- och plåtformande industrin med kompletta produktionssystem.

"En Ansvarig Partner"
För vidareutveckling av AP&T:s koncept som "En Ansvarig Partner" startar nu företaget sitt R&D Center. Tre personer arbetar på heltid i R&D Center. Centret ligger i Lagan, där AP&T även har konstruktion och tillverkning av pressar. I en lokal som omfattar 600 m² finns följande utrustning tillgänglig.

Tillgängliga utrustningar

 • HF 100.000 - 16/49 - 3000. Hydroformningspress i tre moduler med låskraft på 33.500, 67.000 eller 100.000 kN (3.350, 6.700 eller 10.000 ton), och formningstryck på upp till 3.000 bar. Pressbordets storlek är 1.600 x 1.600, 1.600 x 3.200 eller 1.600 x 4.900 mm (1, 2 eller 3 moduler).
 • LPS-2500-13/10. Djupdragningspress med presskraft upp till 2500 kN (250 ton). Pressbordets storlek är 1.300 x 1.000 mm.
 • HMU-250. Hydromekanisk formningsenhet med manuellt ställbart formningstryck upp till 800 bar. För plåt med en maximal diameter av 250 mm.
 • HMU-400-SE. Hydromekanisk formningsenhet med programmerbart formningstryck upp till 800 bar. För plåt med en maximal diameter av 250 mm.
 • HF 100.000 är det senaste tillskottet bland pressarna; den stod klar i januari i år. Pressen är unik, med tre pressar i en tack vare modulsystemet, vilket skapar mycket stor flexibilitet i användandet. HF 100.000 är byggd med kortslagig design och utrustad med prismagejdstyrning, vilken ger möjlighet till förformning under verktygsslutningen.

Tanken med maskinerna i AP&T:s R&D Center är att de skall komma att bytas ut ungefär vartannat år, allt för att kunderna skall få tillgång till den senaste teknologin och på så sätt ligga steget före i sin produktutveckling.

Öppenhet, dialog och samarbete
Några av nyckelorden som har drivit fram centret är öppenhet, dialog, samarbete och partnerskap med kunderna. Genom att delta i kundens produktutveckling på ett tidigt stadium kan AP&T bidra med kompetens och expertis inom plåt- och rörformning samt för den produktionsprocess som kunden vill använda för sin produkt.
AP&T:s medverkan ger också ett säkrare underlag för kundens investeringsbeslut. Vid utveckling av nya produkter i samarbete med AP&T kan kunden skaffa kunskap om rätt produktionsmetod och rätt utrustning för sin produkt.

Nya teknologier kan testas
AP&T:s R&D Center ger även möjlighet att testa nya teknologier utan att störa kundens befintliga produktion. Det aktuella exemplet idag är hydroformning, där många industrier står inför beslut om, eller snarare när, man skall satsa på denna rör- och plåtformningsteknik.
AP&T har cirka 40 års erfarenhet att luta sig emot vad gäller plåt- och rörformning - en källa för kunderna att utnyttja inför egna beslut om tekniken.

Arbetssätt inom R&D Center
AP&T:s arbetssätt i samarbete med kunder är en process med ett antal väl definierade steg:

 1. I projektmöten diskuteras den aktuella detalj som skall produceras. Diskussioner om material, formningsteknik, utrustning, verktyg, för- och efterföljande processer samt andra delar som påverkar den slutliga detaljen ventileras.
 2. Ett CAD-ritning tas fram och bildar underlag för simuleringen.
 3. Formningsprocessen simuleras hos AP&T. Eventuella korrigeringar görs i detaljens utformning, materialets typ och tjocklek samt i verktygskaviteten för att kunna uppnå önskade önskade egenskaper. Steg två och tre upprepas till önskat resultat erhålls.
 4. Ett verktyg framställs och ett antal prototyper av den nya produkten framställs i AP&T:s R&D Center. Det finns även möjlighet för kunden att förlägga förproduktionsserier i centret.
 5. Detaljen är klar att sättas i produktion, och rätt produktionslösning från AP&T väljs.

Hydroformning på R&D Center
Den hydroformningspress, HF 100.000 som sedan årsskiftet är i drift i AP&T:s R&D Center är ett bra exempel på den kundfokusering företaget står för (se även separat pressrelease för HF100.000).

Mycket av teknologin har testats i "verkliga" fall som gäller fordon, allt för att kunna hitta rätt tekniska lösningar för industrin. I ett nyligen avslutat projekt har Volvo Personvagnar stått för de krav som ställs på 2000-talets fordonsindustri. Profiltillverkaren SAPA har bidragit med sitt kunnande om aluminiumprofiler och bockning, Swepart Verktyg med sin kompetens inom verktyg, och AP&T har utvecklat hydroformningssystem för att kunna hydroforma detaljer för framtidens fordon.

Hydroformning - ger bilindustrin en skjuts
Hydroformning, som innebär formning med hjälp av en vätska satt under högt tryck, ger många fördelar för bland annat moderna fordonsdetaljer. Framförallt är det formning av just aluminium som är högintressant. Hydroformade rör eller profiler sätts samman till ett komplett chassi, vilket ger följande fördelar:

 • Unika möjligheter att designa komplexa detaljer, i och med att ämnet går att forma i ett enda stycke.
 • Detaljernas vikt minskar, då mindre material används. Detta medför lägre bränslekostnader för fordonet - med bibehållen krocksäkerhet.
 • Svetsfogar eller andra ihopfogningsmetoder minskas eller elimineras helt.
 • Repeterbarheten är också mycket hög, liksom torsionsstyvheten.

För själva produktionen finns också många fördelar:

 • Produktionen förenklas och görs billigare, då färre steg behövs. Skrot från produktionen minskar också.
 • Färre antal verktyg ger lägre verktygskostnader.
 • Det är lätt att göra designändringar.
 • Samma verktyg klarar av olika material och materialtjocklekar.
 • Verktygsbyten kan göras enkelt och snabbt.

Sammanfattningsvis ökar kvaliteten, både för detaljen och i produktionsprocessen. Miljöbelastningen minskar också.

R&D Center - idag och i framtiden
Idag är hydroformning den "hetaste" tekniken på R&D Center. Men redan i höst får HF 100.000 konkurrens, då en ny djupdragningspress kommer att installeras och ersätta LPS-2500-13/10.

För plåt- och rörformande industrier står dörren till framtiden öppen på det nya R&D centret i Lagan. Frågan är om det inte blir svårare att stå kvar utanför än att kliva in?

 

last update: 2001-05-10 19:20
Contact Hydroforming.net

Copyright © 1998-2001 Hydroforming.net by Boerries Burkhardt.
Hydroforming.net is not responsible for the correctness of this information.
All rights reserved.